เครื่องรับธนบัตร ICT TK77 ราคา 4,700 บาท รวมส่ง ไปรษณีย์ สามารถติดตั้งได้กับ ตู้น้ำมันทุกยี่ห้อเช่น ซิงเกอร์

เครื่องรับธนบัตร ict tk77 ราคา 4,700 บาท

เครื่องรับเหรียญ ICT 2,500 บาท

เพาเวอร์ซัพพลาย 1,xxx

สายน้ํามันตู้ น้ํามันหยอดเหรียญ 1,xxx